• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim
ue logo
Powiat Trzebnicki realizuje w 3 placówkach: Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy, Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich, Powiatowy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie projekt „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim'’ nr RPDS.10.04.01-02-0006/19 , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w trzech placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w okresie 04.2020 do 08.2022.
Projekt obejmie wsparciem 330 uczniów i 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych i umożliwia im rozwój edukacyjny poprzez:
- doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów,
- staże/praktyki zawodowe,
- współpracę z otoczeniem społeczno -gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlającymi naturalne warunki pracy,
- organizację dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych,
- obozy naukowe realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi bądź podmiotami społeczno – gospodarczymi oraz organizację wycieczek edukacyjno – naukowych,
- organizację kursów zawodowych dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
- organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/kursów dla uczniów w zakresie kształcenia i rozwijania u uczniów kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy,
- szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
Data : 4 styczeń 2021
5
Data : 5 styczeń 2021
6
Data : 6 styczeń 2021
7
Data : 7 styczeń 2021
8
Data : 8 styczeń 2021
9
Data : 9 styczeń 2021
10
Data : 10 styczeń 2021
11
Data : 11 styczeń 2021
12
Data : 12 styczeń 2021
13
Data : 13 styczeń 2021
14
Data : 14 styczeń 2021
15
Data : 15 styczeń 2021
16
Data : 16 styczeń 2021
17
Data : 17 styczeń 2021
18
Data : 18 styczeń 2021
19
Data : 19 styczeń 2021
20
Data : 20 styczeń 2021
21
Data : 21 styczeń 2021
23
Data : 23 styczeń 2021
24
Data : 24 styczeń 2021
25
Data : 25 styczeń 2021
26
Data : 26 styczeń 2021
28
Data : 28 styczeń 2021
29
Data : 29 styczeń 2021
30
Data : 30 styczeń 2021
31
Data : 31 styczeń 2021